Welkom bij COFEP ombudsdienst

Hoe werken we?

B2B – Aankopen handelsgoederen of verbruiksgoederen

Iedere oefenfirma wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Als u een probleem heeft met een leverancier, als u een probleem met een zakelijke klant niet opgelost krijgt, kan u een dossier indienen bij de ombudsdienst van COFEP. Deze treedt op als neutrale bemiddelaar tussen beide partijen om tot een overeenkomst te komen. Dit kan enkel indien leverancier en klant akkoord gaan om de bemiddeling op te starten en als beide partijen bereid zijn om alle informatie te delen met de ombudsdienst.

 

B2C – Persoonlijke aankopen

Heeft u een conflict met een oefenfirma en komt u er samen niet uit? Dan kan u terecht bij de ombudsdienst van COFEP. De firma levert uw goederen niet zoals afgesproken? Ondanks verschillende herinneringen, wordt uw order niet behandeld?  Dien een dossier in bij de ombudsdienst en onze neutrale bemiddelaars proberen samen met beide partijen tot een oplossing te komen.

Voor je een klacht indient bij de ombudsdienst, check even of je deze stappen reeds zette:

  • Ik heb geprobeerd het probleem zelf op te lossen via telefoon of mail (rappel, melding van een probleem) – voeg de communicatie toe aan je dossier
  • In het geval van onbetaalde facturen, heb ik de nodige aanmaningen verstuurd en het dossier doorgestuurd naar incasso?  De ombudsdienst is niet bevoegd voor incasso-dossiers

Een dossier indienen?

Mail volgende gegevens naar kim.hilgert@cofep.be

Je naam/ je oefenfirma:

Naam klant/leverancier/oefenfirma:

O Ik heb een probleem met een oefenfirma over een zakelijke aankoop

O Ik heb een probleem met een oefenfirma over een persoonlijke aankoop

 

Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk het probleem – voeg eventueel bewijsstukken toe.