Heeft je oefenfirma veel last van wanbetalers? Incasso biedt een oplossing.

Hoe dien ik een klacht in?

Elke klacht gaat over één wanbetaler. Een klachtendossier bevat:

  • een kopie van de ondertekende bestelbon (bij een bestelling per mail voeg je deze toe)
  • factuur waarvan de vervaldag minstens 8 weken en maximum 2 kalenderjaren overschreden is
  • minimum 2 verzonden rappelbrieven (gepersonaliseerd)
  • een begeleidend document dat je onderaan deze pagina (bijlage) kan terugvinden

Enkel elektronische klachten waarvan het dossier volledig is, worden door het incassobureau behandeld. Het volledige dossier verstuur je naar incasso@cofep.be (1 dossier per mail). In CC noteer je ook het e-mailadres van de betrokken klant. Hij moet immers weten dat jullie een klacht hebben ingediend.

Wat doet het incassobureau na ontvangst en controle van het dossier?

Gaat het dossier over een Belgische oefenfirma dan geldt onderstaande regeling:

  • bedrijfsrekening schuldeiser stijgt met TOTAAL FACTUURBEDRAG – 10% DOSSIERKOSTEN
  • bedrijfsrekening schuldenaar daalt met TOTAAL VERSCHULDIGD BEDRAG + 10% DOSSIERKOSTEN (minimum 25 euro)

Voor dossiers van buitenlandse en van tijdelijk of definitief gesloten oefenfirma’s, geldt onderstaande regeling:

  • bedrijfsrekening schuldeiser stijgt met 75% VAN HET TOTAAL FACTUURBEDRAG

“HELP! Ik word onterecht beschuldig van “wanbetalerschap”? Wat moet ik nu doen?”

Geen paniek want je kan je onschuld bewijzen door ons bijvoorbeeld het rekeninguittreksel te bezorgen dat bewijst dat de factuur wel degelijk vereffend werd. Verwijs in je mail ook naar het nummer van het bankuittreksel waarop te zien is dat het incassobureau onterecht geld van de rekening heeft gehaald.

Downloads

Incassodossier