COFESOC is het sociaal secretriaat. Het biedt u de mogelijkheid om een aantal van werknemers een maandelijks loon uit te betalen. Ons sociaal secretariaat COFESOC verzorgt deze dienstverlening. Het gaat wel om een eerder beperkte dienstverlening. Door deze eenvoudig te houden, kunnen we wel een correcte opvolging van alle dossiers garanderen.

Wat moet oefenfirma’s doen? Op het aansluitingsformulier (klik hier) worden de namen (bij voorkeur fictieve) ingevuld van maximaal 5 werknemers. Aangezien er nog steeds geen volledig eenheidsstatuut is, kan er gekozen worden voor het arbeiders- of bediendenstatuut. Werknemers kunnen bovendien voltijds of deeltijds tewerkgesteld zijn.

Maandelijks verstuurt COFESOC per mail loonfiches voor deze werknemers.

Wat er moet gebeuren met deze fiches staat hier stap voor stap beschreven.

  • Stort het nettoloon op de personeelsrekening van uw oefenfirma.
  • De RSZ-bijdrage schrijft men over naar het rekeningnummer BE19 8691 0008 7112.
  • De bedrijfsvoorheffing wordt naar het rekeningnummer BE30 8691 0008 7011 overgeschreven.