COFEFAC bezorgt je facturen voor water, elektriciteit, telefoon en internet.

In de boekhouding van bedrijven vindt men allerlei kosten terug. Water, elektriciteit, telefoon en internet zijn diensten die we ook aan de oefenfirma’s willen aanbieden. De bedoeling is dat we de trainees bewust maken van het feit dat in elk bedrijf, hoe klein ook, rekening moet worden gehouden met dergelijke kosten.

Om de facturatie eenvoudig te houden, hebben we een beperkt aanbod ontwikkeld. De tarieven zijn gebaseerd op de tarieflijsten van echte leveranciers.

Om gebruik te maken van deze dienst, vult u in het formulier een schatting in van het verbruik. Voor de betalingen wordt verplicht gebruik gemaakt van domiciliëring.